"Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt"

Wat bied ik?

Individuele begeleiding:

 • Kennismaking & intake, vaststellen hulpvraag en doel;

 • Persoonlijke begeleidingsgesprekken met gebruik van allerlei werkvormen die ik met je afstem
  * uitleg van theorie (psycho-educatie)
  * oefeningen in bijvoorbeeld het maken van een levenslijn, het schrijven van een brief of
    ontspanningsoefeningen
  * creatieve werkvormen als tekenen, werken met muziek, symbolische betekenissen
  * opstellingen; (in het kort uitgelegd: bij een opstelling worden symbolisch plekken ingenomen
    die voor iets of iemand staan en wordt gekeken naar wat dit betekent voor jou.  
  * wandelingen in het bos, waarbij ik onder meer je zelfreflectie en zelfbewustzijn zal aanspreken en stimuleren
  * inzet van een therapeutisch levensspel bij begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.

   

 • Voorlichting aan onderwijsinstellingen of groepen met thema gerelateerd aan rouw, verlies en verandering. Een dergelijke voorlichting zal altijd op maat gemaakt worden en in overleg worden samengesteld.
 • Begeleiding van groepen aan de hand van een thema (bijvoorbeeld echtscheiding ouders; overlijden van gezinslid, etc.) Een dergelijke groepsbegeleiding zal altijd op maat gemaakt worden en in overleg worden samengesteld.
 • Aangesloten bij Condole: een app voor verbinding bij verlies. Deze biedt troost, ondersteuning en informatie voor iedereen die een dierbare is verloren. Naast dat de app is te gebruiken als digitaal condoleanceboek, geeft de app ook tips en informatie over rouw en verlies, die voor elke gebruiker waardevol zijn (www.condole.nl)


Mijn praktijk is gevestigd aan Herbertuslaan 3, te Heeze (achter de grote groene poort).

 

WAT VRAAG IK?                                       Prijzen (vrijgesteld van BTW)      

Kennismaking & intake                            gratis
Begeleidingssessie van 1 tot 1,5 uur      € 90,00                 
Studententarief begeleidingssessie       € 60,00
Begeleiding via werkgever                       op maat, in overleg
Voorlichting                                                op maat, in overleg
Groepsbegeleiding                                    op maat, in overleg

Ik ben als registertherapeut ingeschreven bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) als complementair psycholoog/rouwtherapeut. Een erkenning voor mijn praktijk en opleiding, waar ik erg blij mee ben.

Dit wil tevens zeggen, dat je mogelijk aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit je (aanvullende) verzekering (Vergoedingen 2024 NFG). Een kennismakingsgesprek is overigens kosteloos en vrijblijvend: dus voel je vooral welkom om te verkennen of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Mijn begeleiding valt onder de Complementair en Aanvullende zorg.

Lid van beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
registratienummer 9212, complementair psycholoog
AGB-code Louise 90108906
AGB-code praktijk 90067926
Licentienummer RBCZ 200520R

Klachtenregeling: mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over mijn begeleiding en we komen er samen niet uit, dan kun je via beroepsvereniging NFG contact opnemen met de heer Theo Splinter via tsplinter@de-nfg.nl of tel: 06-46160403. HIj is contactpersoon klachtbehandeling en vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vind je via de volgende link: 'Niet tevreden over je hulpverlener'.

Meldcode huiselijk geweld: indien ik een (ernstig) vermoeden heb van huiselijk geweld of kindermishandeling dan zal ik hier naar handelen, dit melden en hulp inschakelen. 

Suïcide preventie: ik ben gecertificeerd Gatekeeper, dat wil zeggen dat ik de suïcidepreventietraining Gatekeeper van 113 zelfmoordpreventie met goed gevolg heb afgerond. Denk je aan zelfmoord? Bel geheel anoniem met 0800-0113 of kijk op de website van 113

 

logo NFG               logo RBCZ        

 

Stel hier je vraag